4.fáza - stalibizačná

24.05.2011 06:41

Záverečná fáza už povoľuje všetko, jedinou podmienkou je, že raz týždenne musíte dodržiavať čisto bielkovinový deň z prvej fázy.—————

Späť